Het Privacybeleid van Car Assistance Company N.V.

Algemeen

Het privacybeleid geldt voor élk gebruik van onze website en voor alle persoonsgegevens die worden geregistreerd via onze website en ons bedrijf.

Car Assistance C° N.V. neemt verplichtingen omtrent uw privacy heel ernstig. Wij springen dus omzichtig om met het verwerken en doorgeven van uw persoonsgegevens. Organisatorische én technische maatregelen zorgen ervoor dat de overdracht en bewaring van dergelijke gegevens veilig verlopen. Ons personeel weet hoe veilig om te gaan met ICT.

Car Assistance C° N.V. vraagt u om het privacybeleid grondig te lezen, zodat u weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Bezorgt u ons persoonsgegevens ? Dan geeft u ons toestemming voor de verwerking en doorgave ervan zoals beschreven in dit privacybeleid.

Registeren van uw persoonsgegevens

Als u producten of diensten afneemt bij Car Assistance C° N.V. registreren wij uw gegevens. Gebruikt u een kosteloze dienst op één van onze site’s of laat u uw gegevens achter in ons bedrijf ? Ook dan worden die gegevens bewaard.

Uw gegevens worden apart opgeslagen, in het centrale – elektronische – klantenbestand van Car Assistance Company N.V.

Wij registreren uw persoonsgegevens in de volgende situaties :

 • U vult een bestelbon of ander document zoals een werkkaartorder in.
 • U bezoekt onze website.
 • U stuurt ons een mail.
 • U laat ons een vergunde opdracht (herstelling / onderhoud) uitvoeren.
 • U vult een review in over een product of dienst dat door ons aan u werd geleverd.
 • U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief en/of marketingacties.
 • U vult het sollicitatieformulier in op onze website.
 • U vult een contactformulier in op onze website.

In sommige gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derden. Bijvoorbeeld als u bij hen aangaf dat u informatie wilt ontvangen over onze producten en diensten. Of als u aangaf geïnteresseerd te zijn in door ons verleende producten en diensten. Ook dan worden uw gegevens bij ons geregistreerd.

In bovenstaande situaties kunnen wij de volgende informatie vragen en/of registreren. Uw geslacht, voornaam, familienaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen – onder meer met cookies – automatisch bepaalde gegevens registreren zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijdstip van uw websitebezoek. Wij verwijzen hiervoor naar ons Cookiebeleid.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Car Assistance Company N.V. gebruikt uw persoonsgegevens:

 • om uw opdracht uit te voeren
 • om u te informeren over de leveringstermijn of hersteltijd van uw voertuig, of onderdelen
 • om uw klantentevredenheid te meten
 • om door u gestelde vragen te beantwoorden
 • om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan uw wensen – en in dit kader ook voor profileringsdoeleinden
 • om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten & modellen – per post, per e-mail en telefonisch
 • om u nieuwsbrieven te sturen – zowel per post als per mail
 • om via Connect me of ander toekomstige diensten verbonden met uw auto contact te nemen

Uw gegevens worden ook anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. De resultaten daarvan stellen ons in staat om onze producten, diensten en website te optimaliseren en de klantentevredenheid te verbeteren.

Car Assistance Company N.V. stelt uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden. Behalve:

 • als dat noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van uw opdracht
 • als dat wettelijk verplicht is
 • terugroepacties door onze importeur opgezet die de veiligheid en het gebruik van uw voertuig kunnen verbeteren

Inkijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Car Assistance Company N.V. over u verzamelt. Mail daarvoor uw verzoek naar receptie@cac.mercedes-benz.be

U krijgt binnen de vier weken een overzicht van uw gegevens die bij Car Assistance Company N.V. zijn geregistreerd. Wenst u nadien bijkomende info of extra copies, dan zullen wij u de wettelijk voorzien vergoeding aanrekenen, en na ontvangst van uw betaling zullen wij u deze toesturen. Zijn uw gegevens onvolledig of onjuist ? Dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken via het bovengenoemde mailadres.

Verzet

Wilt u niet worden benaderd voor marketingactiviteiten ? Dan kunt u mailen naar :  receptie@cac.mercedes-benz.be. Wij doen dan het nodige zodat u op een Robinson lijst komt en niet meer zult gecontacteerd worden voor marketingdoeleinden.